Ikasle ohiaren gida

Behin heziketa-zikloa amaituta, titulua eska daiteke. Horretarako, bi aukera daude:

  1. Eskolan bertan, aurrez aurre.
    1. Familia ugariaren kasuan, ziurtagiri eguneratua eta NANa aurkeztea.
    2. Ordainketa-gutuna idazkaritzan emango da.
  2. Posta elektronikoaren bidez, derio@nekaderio.eus helbidera mezu bat bidaliz, izen-abizenak, NANa, prestakuntza-zikloa adieraziz. Familia ugaria izanez gero, ziurtagiri eguneratua eta jabearen NANa aurkeztu. Ordainketa-gutuna posta elektronikora bidaliko da.

Bi kasuetan, ordainketa gutun horretan agertzen den edozein banketxetan egingo da edo bertan agertzen den QR kodearen bidez, banku-aplikazioarekin edo Bizumekin.
Ondoren, ordainketaren ziurtagiriarekin batera, tituluaren frogagiria emango zaio ikasleari, behin betiko titulua ikastetxera iritsi arte, gutxi gorabehera eskaera egin eta urte eta erdira.
Jaso ondoren, eskolatik abisatuko zaio ikasleari jasotzera etor dadin. Pertsonalki etortzerik ez badu, idatzizko baimena duen beste pertsona etor daiteke.

Behar izanez gero, IKASGUNE plataformatik egindako zikloaren ZIURTAGIRI AKADEMIKOA deskarga daiteke, ESPEDIENTE AKADEMIKOA ETA ZIURTAGIRIAK atalean.

Baso eta natura-ingurunea kudeatzeko goi-mailako heziketa-zikloko titulua lortuz gero, B2 euskara-salbuespenaren ziurtagiria ESPEDIENTE AKADEMIKOA –> EUSKARAKO SALBUESPENAK atalera jaitsi ahal izango da IKASGUNE plataformatik.

.

Prestakuntza-zikloa amaitu ondoren, eskolak eskatuko du txartela. Eskabidea egin eta hurrengo hilabeteetan txartela jasoko da eta, ondoren, postaz bidaliko da ikaslearen etxera. Betiere, aurretik nekazaritza-arloko beste prestakuntza-ziklo bat egin izanagatik karneta hori ez badago.
Ikaslea beste autonomia-erkidego batekoa bada, Euskal Autonomia Erkidegoko bizileku baten errolda-ziurtagiria aurkeztu beharko da txartela izapidetzeko.
Txartela jasotakoan, titularrak Araba, Bizkaia edo Gipuzkoako Ekoizle eta Operadoreen Erregistro Ofizialean (ROPO) izena eman beharko du, txartelaren titularraren helbidearen arabera.

Baso eta natura-ingurune kudeatzeko goi mailako heziketa-zikloa amaitu duten ikasleek tasatzaile-txartela izapidetu dezakete.
Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiko Mendi Zerbitzura jo behar duzue (Agirre Lehendakariaren etorbidea 9, BILBAO). Eskatutako dokumentazioa honako hau da:
1. NANaren fotokopia
2. Heziketa-zikloko tituluaren frogagiria originala.

Ikastetxean heziketa-zikloko titulua lortu duten pertsona guztiak lan-poltsan sartuko dira.
Garrantzitsua da harremanetarako datuak (telefonoa eta posta elektronikoa) eguneratuta egotea dagozkion lan-eskaintzak jasotzeko.

To top